Yıllar İtibariyle Yatırım Alanları

Risk Fonu bakiyesi kuruluşundan itibaren, fonun nakit ihtiyacı dikkate alınarak ve şirket fonlarından tamamı ile ayrı olmak üzere Katılım Bankaları nezdindeki katılma hesaplarında değerlendirilmiştir. Danışma Komitesi tarafından onaylanmak kaydı ile Kira Sertifikası (Sukuk) ve benzeri diğer yatırım araçlarına yatırım yapılması imkanı bulunmakla beraber henüz katılma hesapları dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır.