Yıllar İtibariyle Vekalet/Mudarebe Ücretleri

Yıllar itibariyle Vekalet/Mudarebe Ücretleri sayfası aşağıdaki şekilde düzenlenecek. Şirketimiz Danışma Komitesi onayı doğrultusunda 2015-2017 yıllarında vekalet ücretini katılım sigortacılığı ürünlerinin satışına aracılık eden acente komisyonları (ücretleri) dahil olarak belirlemiştir. Ancak 2018 yılından itibaren Danışma Komitesi onayı doğrultusunda acente komisyonları (ücretleri) Risk Fonundan karşılanmak kaydı ile vekalet ücretini %15 olarak belirlemiştir.

  VEKALET ÜCRETİ ORANI YATIRIM GELİRLERİ PAYLAŞ ORANI
2015 (*) %35 %20
2016 (*) %35 %20
2017 (*) %35 %20
2018 %15 %20
2019 %15 %20

(*) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan vekalet ücretlerine acente komisyonları (ücret) dahildir.