Yıllar İtibariyle Teknik ve Mali Katılım Sigortacılığı İstatistikleri

2018 2019
Katkı Primi Üretimi 3.037.125 4.500.829
Katılım Sigortası Poliçe Adeti 16.002 21.540