Yıllar İtibariyle Teknik ve Mali Katılım Sigortacılığı İstatistikleri

  2017 2018

Katkı Primi Üretimi

2.161.000

3.037.125

Katılım Sigortası Poliçe Adeti

12.581 

16.002