Yıllar İtibariyle Bakiye İadesi Hesaplamaları ve Sarf Edilen Yerler

Şirketimiz Katılım Sigortacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak hesaplanan Risk Fonu bakiyesi 2019 yılı sonu itibarıyla 8.414.882 TL’dir. Söz konusu bakiye tutarı Şirket fonlarından tamamı ile ayrıştırılarak Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslarda yatırıma yönlendirilmekte olup, bakiye miktarının katılımcıların tazminat taleplerini karşılayabilecek yeterlilikte olması temel kriterdir. Bu itibarla henüz bakiye iadesi gerçekleştirilmemiş, bakiyeye yönelik ayrıca bir tasarrufta bulunulmamıştır. Bu çerçevede Danışma Komitesi onayı kapsamında Risk Fonu Bakiyesi gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek tazminat taleplerinin ve Risk Fonuna ait masrafların karşılanabilmesi amacı ile Risk Fonu bünyesinde muhafaza edilmektedir. Bununla birlikte sonraki yıllarda dönem sonunda artı bir gelir oluşması durumunda, bu geliri her sigortalının katılımı nispetinde, yine Danışma Komitesi tarafından onaylanacak prensip ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcıya iade edebilir. Tahakkuk etmiş ancak iki yıl boyunca alınmayan bakiye iadeleri, yürürlükteki yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilir.