Tazminat İşlemleri

Tazminat ile ilgili tüm işlemler Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir. Sigortalıların tazminat taleplerinin posta, faks ve elektronik posta kanalı ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ne ulaşması ile birlikte tazminat süreci başlamış olacaktır. Tazminat taleplerinin ekinde gerçekleşen riske konu olan ve tazminat ödemesinin yapılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Tazminat talebinin değerlendirilmesi aşamasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde değişiklik yapılması veya herhangi başka bir sebeple Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından başka belgeler de talep edilebilecektir.

Tüm yazışma ve eksik belgelerin tamamlanmasından itibaren 5 işgünü içerisinde tazminat dosyasının işlemleri sonuçlandırılarak; tazminat ödemesi gerçekleştirilecek ya da tazminat talebi reddedilecektir. Ödeme ya da red işlemine ilişkin bilgilendirme yazısı aynı gün içinde gönderilecektir. Tüm tazminat ödeme işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılacaktır.

Not : Sigortalımızın ölüm, maluliyet, vb. tazminat taleplerinde, risk gerçekleşme sonucuna bağlı olarak, tazminat dosyasının  inceleme işlemlerinde istisnai olarak 5 iş gününü aşması muhtemeldir.

A. Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Ölüm tarihi işlenmiş , Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin aslı (Nüfus Müdürlüğü'nden tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti),
 • Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporunun fotokopisi,
 • Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, kaza teminatı olan poliçelerde sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.); 
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
  •  Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
  •  Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)
 • Poliçe şartları gereğince sigortalının geçmiş yıllardaki sağlık bilgilerine ilişkin belgeler [Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları, Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi, Sağlık Karnesi'nin aslının veya tüm sayfalarının (sayfalar boş bile olsa ) okunaklı fotokopisi],
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.
 • MASAK gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah senedi.

Sigorta türü, içeriği ve tazminatın durumuna göre; sigorta şirketi tarafından bu belgelerden tamamı talep edilmeyecek olup, mevcut listede yazılı olan bir ya da birkaç farklı belge üzerinden de işlem yapılması mümkündür.
 

2.Maluliyet Teminatı

 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu,
 • Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları: Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,
 • Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe.

3.Kritik Hastalıklar Teminat

 • Hastalıkla ilgili tüm tıbbi belgeler ( tahlil&tetkik sonuçları, görüntüleme raporları, tüm hastane kayıtları, epikriz raporu, var ise ameliyat ve patoloji raporları)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirketimizin gerekli gördüğü diğer evraklar

B. Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin aslı (Nüfus Müdürlüğü'nden tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti),
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir),
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.

   Sigorta türü, içeriği ve tazminatın durumuna göre; sigorta şirketi tarafından bu belgelerden tamamı talep edilmeyecek olup, mevcut listede yazılı olan bir ya da birkaç farklı belge üzerinden de işlem yapılması mümkündür.


   2.Maluliyet Teminatı

   Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu,

   • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu,
   • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);
    • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
    • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
    • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,
   • Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe.


    3.Tedavi Masrafları Teminatı

    Sigortalının tedavi masrafları talebine neden olan olay;

    • Trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu,
    • Adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.). 
     • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
     • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
     • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,

     • Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe


     Hasar ihbarı için;
     Faks: 0212 587 67 00
     E-posta :  zhetazminat@ziraatemeklilik.com.tr

     ya da Şirketimizin posta adresi kullanılabilir.