Sermaye Yapısı

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin kuruluş sermayesi 20.000.000 TL olup; 17 Nisan 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar kapsamında, tamamı öz kaynaklardan karşılanmak üzere ödenmiş sermayesi 80.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. hisselerinin %99,97’si Ziraat Bankası A.Ş.’ye, kalan %0,03’ü ise Ziraat Finans Grubu üyeleri Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Teknoloji A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait iken hisselerin tamamı (%100’ü) Türkiye Varlık Fonu şirketi olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’ye 22.04.2020 tarihi itibarıyla devredilmiş olup, yeni sermaye yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Unvanı
Hisse Adedi
Hisse Tutarı (TL)
Hisse Oranı (%)
TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.
80.000.000
80.000.000
100