Sermaye Yapısı

Ortağın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 79.976.000 79.976.000 99,97%
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 8.000 8.000 0,01%
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  8.000 8.000 0,01%
Ziraat Teknoloji A.Ş. 8.000 8.000 0,01%
TOPLAM

80.000.000

80.000.000 100%