Şemsiye Bireysel Emeklilik Planı


Hep birlikte iyi bir emekliliğe

Mutlu bir emeklilik dönemi için şimdiden biriktirmeye başlayın…

Katkı Payı Tutarı

Başlangıç ek katkı payı tutarı en az 10.000 TL olmakla birlikte aylık asgari katkı payı 170 TL'dir. Bütçenize göre belirleyeceğiniz en yüksek tutar ile katkı paylarınızı düzenli ödemeye başlayın, geleceğinize güvenle bakın.

Giriş Aidatı

Bu planda giriş aidatı alınmamaktadır.

Devlet Katkısı

Emeklilik hesabınıza yatırdığınız katkı payınızın %25’ine karşılık gelen tutar, devlet tarafından adınıza açılan alt hesaba devlet katkısı olarak yatırılır. Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır.

Ödeme Kanalları

Düzenli katkı payı ödemelerinizi kredi kartınızdan ya da otomatik ödeme talimatı vererek banka hesabından yapabilirsiniz.

Kesintiler

Yönetim Gider Kesintisi

Bu planda yönetim gideri kesintisi, sözleşmenin 1., 2., 3., 4. ve 5. yılları için aşağıda belirtilen koşul ve oranlarda katılımcının ödediği tutarlardan alınır.

ABÜ = İlgili yılın ilk altı ayındaki asgari ücret

Ödemeler Toplamı (TL) Yönetim Gider Kesintisi
Teklif Tarihi Yılının İlk Altı Ayındaki Aylık Brüt Asgari Ücretin 18 Katına Eşit veya Küçükse Cari Yıl ABÜ * %8,5 (yılllık max. limit)
Teklif Tarihi Yılının İlk Altı Ayındaki Aylık Brüt Asgari Ücretin 18 Katından Büyükse  0

Fon Toplam Gider Kesintisi

Birikimlerinizin uzun süreli yatırıma yönlendirileceği ve tercihinize göre seçeceğiniz fonlarımız profesyonel fon yönetimi şirketi Ziraat Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir. Planınızdaki emeklilik yatırım fonlarında aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon toplam gider kesintisi yapılır.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Günlük Fon
İşletim Gider
Kesintisi
Yıllık Fon
  İşletim Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)*
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Standart Emeklilik Yatırım Fonu** 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Kamu Dış Borçlanma Araçları Yatırım Fonu 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,90/100.000 1,06 3,00/100.000 1,09
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 2,90/100.000 1,06 3,00/100.000 1,09
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu *** 0,99/100.000 0,361 1/100.000 0,365

* Fonun net varlık değeri üzerinden günlük fon işletim gider kesintisi oranında kesinti yapılır. Ayrıca fondan, fon işletim gider kesintisi de dahil fonun diğer günlük giderlerinin (saklama ücreti, bağımsız denetim ücreti vb.) karşılanmasını teminen azami fon toplam gider kesintisi oranında kesinti yapılabilir. Fon toplam gider kesintisi, fon işletim gider kesintisini de kapsayan, fondan yapılabilecek azami kesinti oranıdır.

** Katılımcının herhangi bir yatırım tercihi bulunmaması durumunda veya fon dağılım oranlarının %100'den eksik ya da fazla bulunması durumunda ödenen katkı payları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir.

*** Fon, portföyünün en az %70’ini İlgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir. Fonun Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesaplarına yapacağı yatırım fon portföyünün %20’sini aşamaz. Fonun, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15’ini aşamaz. Fon portföyüne, toplamda portföyün %5’ini aşmamak üzere, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemleri dahil edilebilir.

Fonlarımız

Ziraat Emeklilik Bireysel Emeklilik Planlarında yatırımlarınız aşağıdaki fonlarda seçtiğiniz dağılım yüzdelerine göre değerlendirilir. Dilerseniz yıl içinde fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz. Yılda 6 kez fon dağılımı değişikliği hakkınız vardır.

Değişken Emeklilik Yatırım Fonu                                              

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu                                             

Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu             

Standart Emeklilik Yatırım Fonu                                              

Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu  

Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu                                      

Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu                                     

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu   

Sisteme Nasıl Dahil Olabilirim?

  • Ziraat Bankası şubelerinde bulunan birikim uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.
  • 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak size en yakın Birikim Uzmanımıza nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz.