Reasürans Uygulamaları ve Çalışılan Reasürans Şirketleri

Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin tekrar sigortalanarak başka sigorta şirketlerine devredilmesidir. Bu işlem, katılımcılardan alınan katkı primlerinin (bağış) yapılan anlaşma kapsamında diğer sigorta şirketine devredilmesi ile gerçekleşir.

Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik ve mali yeterliliği tespit edilen şirketler arasından belirlenen ve Danışma Komitesi onayı çerçevesinde anlaşma sağlanan reasürans şirketleri (Reasürör) aşağıda yer almaktadır.

REASÜRÖR ADI FAALİYET MERKEZİ
MILLI REASÜRANS TAŞ Türkiye
TRUST RE Bahreyn
BARENTS RE Lüksemburg
HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, UK İngiltere
CCR (CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE) Fransa
ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LTD İrlanda