Reasürans Uygulamaları ve Çalışılan Reasürans Şirketleri

Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin tekrar sigortalanarak başka sigorta şirketlerine devredilmesidir. Bu işlem, katılımcılardan alınan katkı primlerinin (bağış) yapılan anlaşma kapsamında diğer sigorta şirketine devredilmesi ile gerçekleşir.

Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik ve mali yeterliliği tespit edilen şirketler arasından belirlenen ve Danışma Komitesi onayı çerçevesinde anlaşma sağlanan reasürans şirketleri (Reasürör) aşağıda yer almaktadır.

REASÜRÖR ADI FAALİYET MERKEZİ
MILLI REASÜRANS TAŞ TÜRKİYE
ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING DAC İRLANDA
CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE FRANSA
RGA GLOBAL REINSURANCE CO. LTD İTALYA
LLOYD'S (TÜM SENDIKALARI) İNGİLTERE
MAPFRE RE, COMPANIA DE REASEGUROS, S.A. İSPANYA
NACIONAL DE REASEGUROS S.A. İSPANYA