Nasıl Emekli Olabilirsiniz?

Bireysel Emeklilik Sisteminde emekliliğe hak kazanabilmeniz için, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. İsterseniz emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilirsiniz.

Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanmanız için en az birinden bu hakkı kazanmanız ve diğer sözleşmelerinize ait hesaplarınızı birleştirmeniz gerekmektedir.

Emekliliğe hak kazanmanız ve bireysel emeklilik hesabınızdaki birikiminizi almak istemeniz durumunda, toplu para (birikimlerin tamamının defaten ödenmesi), programlı geri ödeme (birikimlerin bir program dahilinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödenmesi) ya da yıllık gelir sigortası (bir şirket ile yapacağınız yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde maaş bağlanması) seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabınızdaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

Emeklilik Hakkını Kazanmadan Sistemde Çıkma

Emeklilik sözleşmeniz boyunca, istediğiniz anda birikimlerinizi alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden ayrıldığınızda, sistemde elde ettiğiniz yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden (katkı payı getirileri ve devlet katkısının hak edilen tutarına ilişkin getiriler) stopaj (gelir vergisi) kesintisi yapılır.

Yatırım getirisine isabet eden (irat) tutar üzerinden uygulanacak gelir vergisi (stopaj) kesintisi oranları aşağıdaki gibidir:

  • Sistemden emeklilik hakkı elde ederek veya vefat ve maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılan katılımcıların getiri (irat) tutarı üzerinden %5,
  • Sistemde 10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için getiri (irat) tutarı üzerinden %10,
  • Sistemde 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılan katılımcılar için ise getiri (irat) tutarı üzerinden %15 gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılmaktadır.