Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirketimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı ‘Sigorta ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge’de yer alan ilkelere bağlılığını ve ilkelerin gereklerinin hayata geçirilmesini teminen her türlü tedbirin alınmasına azami ihtimamın sarf edilmesi hususunda hassasiyetini beyan eder.