Katılım Sigortacılığı

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 25 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Katılım Sigortacılığı esaslarına uygun hayat, ferdi kaza ve emeklilik ürünleri  ile hizmet vermeye başlamıştır. Danışma Komitesi tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve tazminat ödemeleri dahil diğer süreçlere ilişkin “Katılım Sigortacılığı Kapsamında Risk Fonu Kuruluşu ve İşletme Esasları Uygulama Esas ve Usulleri” hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.