İnsan Kaynakları Uygulamaları

Performans Değerlendirme Sistemi

Çalışanların performansları hedefler doğrultusunda değerlendirilir ve sürekli gelişim amaçlanır. Performans Değerlendirme Sisteminin amacı Şirket misyonunun gerekleşmesinde çalışanın bireysel katkılarını görmesini sağlamak, çalışanın hedeflerinin Şirket hedef ve misyonları ile örtüşmesi, hedeflerin gerçekçi olması ve karşılıklı güven ortamı oluşması esasına dayanır.

Eğitim

Eğitimin temel amacı personelin bilgi ve beceri düzeyini yükselterek onları daha üst görevlere hazırlamak, temel fonksiyonu da personelin niteliklerini görev tanımlarındaki yazılı işlerin gerektirdiği düzeye çıkartmaktır.

Şirket personelini, mesleki bilgilerinin arttırılması, beceri ve davranışlarının geliştirilmesi ve bir üst göreve hazırlanması amacıyla yurt içinde ve dışında çeşitli kurumlarca düzenlenen kurslara, çeşitli işbaşı eğitim programlarına gönderebilir.

İş Başvuruları

İşe alımlarda adayların işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olması beklenmektedir. Bu niteliklerin yanında iş tecrübesi ve teknolojiye yatkınlık aranan özellikler arasındadır.