İnsan Kaynakları Politikaları

Şirketimiz insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır;

 • Kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikası ve kültürü oluşturmak
 • Personelin verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamak
 • Personelin kuruma bağlılığını artırmak ve Şirket'e uzun süre hizmet etmesini teşvik etmek
 • Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket;

Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir

 • Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde yürütür
 • Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar
 • Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar
 • Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.

İnsan Kaynakları politikalarının amacı Şirket’in hedef ve stratejileri doğrultusunda

 • Personel ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi
 • Çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi
 • Bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya odaklı bir ekip oluşturulmasıdır.