İnsan Kaynakları Politikaları

Şirket'in insan kaynakları politikasının tespit ve uygulamasında;

  • Şirket içinde kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikasını ve kültürünü oluşturan,
  • Personelin verimlilik, karlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlayan,
  • Personelin kuruma bağlılığını arttıran ve uzun süre Şirket'e hizmet etmesini teşvik eden temel ilkeler esas alınır.
  • Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket; 

Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir.

  • Performans Yönetimi Sistemini etkin bir şekilde yürütür.
  • Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar.
  • Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar.
  • Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.