Hayat ve Ferdi Kaza

Hayat Sigortası Nedir? 

Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı boyunca karşı karşıya gelebileceği riskler için önlem almayı sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta dalıdır.

Hayat sigortalarında amaç, kişinin prim adı altında ödeyeceği tutarlar ile yaşamında gerçekleşebilecek bazı risklerde; örneğin maluliyet durumunda kişinin kendisine, yaşam kaybı durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek sağlamaktır.

Poliçe süresi içerisinde aldığınız teminatlardan herhangi birinin riskinin gerçekleşmesi durumunda, poliçenizde belirtilen sigorta teminatı yaşam kaybı halinde kanuni mirasçılarınıza, tehlikeli hastalıklardan birine yakalanma veya maluliyet hallerinde kendinize ödenir.

Hayat Sigortaları ve çeşitleri konusunda en yakın Ziraat Bankası şubesini ziyaret edebilir veya 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak size en yakın Birikim Uzmanımıza nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz.

Grup Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

En az 10 kişiyi kapsayacak şekilde bir işyerinde çalışanları, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu veya dernek üyelerini kapsayan ferdi kaza sigortasıdır. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı, karşılaşabilecekleri kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet risklerine karşı bir yıl boyunca güvence altına alabilirsiniz. Bu sayede, çalışanlarınıza ve ailelerine zor günlerinde maddi güvence sağlayabilirsiniz.

Grup Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının  kaza sonucu vefat etmesi ve kaza sonucu malul kalması ihtimaline karşı yapılan bir sigorta türüdür.

İsteğe bağlı olarak söz konusu teminatlara ek olarak gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.