Hayat ve Ferdi Kaza Sıkça Sorulan Sorular


Hayat sigortası nedir?

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür.

Hayat sigortası ile hangi teminatları içermektedir?

Hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam/ kısmi ve kalıcı sakatlık teminatlarına sahip olabilirsiniz. Sahip olabileceğiniz teminatlar seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişiklik gösterebilir.

Birden fazla hayat sigortası poliçesine sahip olunabilir mi?

Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.

Sigortalı, sigorta ettiren ve lehdar ne anlama gelmektedir?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehdar denmektedir.Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehdar denmektedir.

Hayat sigortalarında prim nasıl hesaplanmaktadır?

Yıllık hayat sigortası primleri yaşa göre belirlenmekte olup meslek ve cinsiyetin de dikkate alındığı prim tabloları bulunmaktadır. Seçilen teminat tutarları da dikkate alınarak prim hesaplanmaktadır.

Hayat sigortası poliçesinin prim ödemelerini durdurabilir mi?

Evet. Uzun süreli hayat ve birikimli hayat sigortası poliçesine ait prim ödemeleri durdurabilir.

Hayat sigortası poliçesi başka birisine devredilebilir mi?

Uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortalarında poliçe başka birine devredilemez.

Hayat sigortası ne zaman başlar ve son bulur?

Hayat sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her hâlükârda riskin gerçekleşmesiyle sona erer.

Ferdi kaza sigortası nedir?

Ferdi kaza sigortası; günlük yaşantımızda her an başımıza gelebilecek kazalara karşı maddi güvence sağlayan bir koruma aracıdır.

Ferdi kaza sigortası neleri kapsar ve hangi teminatları içerir?

Ferdi Kaza sigortası ile kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam maluliyet ve kaza sonucu gündelik hastane tazminat teminatlarını içermektedir.

Ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde hangi haller kaza sayılmaktadır?

Ferdi Kaza sigortaları kapsamında aşağıdaki haller “kaza” olarak sayılır:

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden,
 • Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
 • Yılan veya böcek sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler,
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar

Ferdi kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Ferdi kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı, önceden taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit olunur.

Hayat sigortaları ile ferdi kaza sigortaları arasındaki fark nedir?

Hayat sigortalarındaki vefat teminatı her türlü ölümü teminat almasına rağmen Ferdi Kaza sigortalarında vefat teminatı yalnızca kaza sonucu vefat riskini teminat altına almaktadır.

Vefat veya maluliyet anında ne yapılmalıdır?

 • a)Vefat ihbarı için nereye ve ne şekilde başvurabilirim?

Vefat ihbarları T.C.Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılabilmekle beraber ayrıca 0 (212) 587 67 00 numaralı faks numarasına, zhetazminat@ziraatemeklilik.com.tr şeklindeki elektronik posta adresine ya da Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34096 Aksaray / İstanbul adresine posta kanalı ile yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır.

b)Tazminat dosyasının durumunu ve ödemenin ne zaman gerçekleşeceğini nasıl ve kimden öğrenebilirim?

Tazminat dosyasının durumunu 0850 222 97 00 Numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden bilgi alarak öğrenebilirsiniz.

c) Vefat tazminatı ihbarı için hangi evraklara ihtiyaç bulunmaktadır?

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Kanser kayıt bilgi formu,
 • Siroz ise, siroz hastalığının ilk teşhisinin konulmuş olduğu Epikriz Raporu ve Tetkik sonuçları,
 • Böbrek Yetmezliği ise, ilk çıkarılan Diyaliz Raporu ve ilk Diyaliz tedavisine başlandığı döneme ait Epikriz Raporu ve tetkik sonuçları,
 • Kalıcı Felç hastalığı için, Nöroloji kayıtları ve Beyin Cerrahi bölümüne ait rapor ve tetkik sonuçları,
 • Kalp Hastalığına bağlı ameliyat için, Kalp damar cerrahisi (KVC) / Kardiyoloji bölümüne ait rapor ve tetkik sonuçları,
 • Vefat sebebi yazılı olan resmi ölüm belgesi (Mernis ölüm formu, gömme izin belgesi, defin ruhsatı, doktor raporu, vb)
 • Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, kaza teminatı olan poliçelerde sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • -Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • -Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,,
  • -Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu,
  • -Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)
 • d) Maluliyet tazminatı ihbarı için hangi evraklara ihtiyaç bulunmaktadır ?

 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu,
 • Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları.
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);
  • -Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • -Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • -Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı
 • Masak gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah belgesi

Poliçe bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Eğer poliçe bilgilerinize internet üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız; internet sitemizde (www.ziraatemeklilik.com.tr) yer alan Bireysel internet Şubesi’ne giriş yaparak; Hayat menüsü aracılığıyla Poliçe Bilgilerinize ve Tazminat Dosyanıza güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.


Poliçe Sorgulama
Poliçe Bilgileri 
Acente Bilgileri 
Teminatlar 
Taksitler ve Tahsilatlar 
Tazminatlar 
Poliçe Basım

Tüm bu hizmetler internet üzerinden 24 saat kesintisiz olarak sizlere sunulmaktadır.

(*) Poliçe numaranıza ve Müşteri numaranıza sertifikanızdan / poliçenizden ulaşabilirsiniz. Sertifikanız / poliçeniz elinizde yok ise info@ziraatemeklilik.com.tr adresimizden ya da 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Hattımız'dan talep edebilirsiniz.

(*) Ayrıca Tazminat Dosyanıza Poliçe Sorgulama ekranı Tazminat Bilgileri menüsünden ulaşabilirsiniz.

(*) Online İşlemler adresimizde herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda ise bize info@ziraatemeklilik.com.tr adresimizden ya da 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden ulaşabilirsiniz.