Grup Ferdi Kaza Ürünleri

Genel Bilgiler

En az 10 kişiyi kapsayacak şekilde bir işyerinde çalışanları, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu veya dernek üyelerini kapsayan ferdi kaza sigortasıdır.

Grup Ferdi Kaza sigortası ile çalışanlarınızı, karşılaşabilecekleri kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet risklerine karşı bir yıl boyunca güvence altına alabilirsiniz.

Bu sayede, hem çalışanlarınıza hem de çalışanlarınızın ailelerine zor günlerinde maddi güvence sağlayabilirsiniz.

Teminatlar

Ana Teminatlar: Kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet

Ek Teminatlar: Kaza sonucu vefat ve kaza sonucu maluliyet teminatına ek olarak (isteğe bağlı) alınabilen teminatlardır.

  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları: Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını teminat altına alır.
  • Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşabilecek geçici maluliyet durumunda en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her gün için tazminat ödenir.

Kimler Bu Sigortaya Dahil Olabilir?

18-65 yaşları arasındaki tüm kişiler dahil olabilir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenebilir.

Faydaları

Hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı teminat sunarak, hem çalışanlara hem de çalışanların ailelerine zor günlerinde maddi güvence sağlayabilirsiniz.

  • Vergi Avantajı
  • Uygun Fiyatlama (Bireysel poliçeye göre uygun fiyat)
  • Çalışan motivasyonunu artırma
  • Çalışanın kuruma olan bağlılığını artırma

Bu Sigortayı Nasıl Satın Alabilirim?

Ayrıntılı bilgi için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edebilir.

0850 222 97 00 arayarak Müşteri İletişim Merkezimize ulaşabilir.