Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle çalışanların ve beyannameye tabi mükelleflerin ödedikleri katkı payı tutarlarını belli oranlarda gelir vergisi matrahlarında indirim yapabilmesini sağlayan uygulama kaldırılmış olup yerine sisteme dahil olan tüm katılımcıların vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin yararlanabileceği devlet katkısı uygulaması getirilmiştir.

Bu yeni düzenleme ile bireysel emeklilik hesabına yatırdığınız her katkı payı için katkı payınızın %25’ine karşılık gelen tutar, adınıza açılan alt hesaba devlet katkısı olarak yatırılır. Devlet katkısı uygulaması sayesinde daha fazla katkı payı ödeyerek birikimleriniz daha da çoğalacaktır. Örneğin; siz aylık 100 TL katkı payı ödediğinizde devlet 25 TL devlet katkısı, aylık 500 TL katkı payı ödediğinizde devlet 125 TL devlet katkısı yatıracaktır.

Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır. Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olmanız durumunda alabileceğiniz devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez.

Yatırılan devlet katkıları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yatırım araçlarında değerlendirilir. Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik etmek ve devlet katkısı uygulamasından en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla devlet katkısı için kademeli hak kazanma süresi uygulanır. 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla;

  • En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %35’ine,
  • 10 yıl ve daha fazla sistemde kalanlar %60’ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduran katılımcılar devlet katkısının %100'üne hak kazanacaktır.

Bireysel Emeklilik Sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır.

Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ne üye katılımcılar için ilave bir fayda daha sağlanmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşulu ile üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler devlet katkısı hak etme sürelerine eklenecektir:

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla;

  • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
  • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

devlet katkısına hak ediş süresi eklenecektir.