Danışma Komitesi Üye Bilgileri


Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

1934 yılında Çorum'da doğdu. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'nun ikinci dönem mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde eğitimini sürdüren Karaman adı geçen Enstitünün 1963 yılında vermiş olduğu ilk mezunlarındandır. Enstitü eğitiminin ardından iki yıl süreyle İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmıştır. İki yıl süren öğretmenlik hayatının ardından mezun olduğu İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tez çalışmasının ardından fıkıh öğretim üyeliğine yükselmiştir (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin edilen ve dört yıl süreyle İzmir’de görev yapan Karaman 1975 yılında tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki görevine dönmüştür. Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesörlük derecelerine yükselmiştir.

Eylül 1976- Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında bulunan, günümüzün tanınmış birçok bilim ve fikir adamının yetişmesinde katkı sağlayan, yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim programlarında yer alarak sayısız eğitim, öğretim, tebliğ ve irşat faaliyetlerinde bulunmuştur.

İslam’ın İlk Emri Oku, Nesil, İzlenim, Gerçek Hayat, Eğitim Bilim gibi dergilerde devamlı yazıları yayımlanan Karaman, Yeni Şafak Gazetesi’nde düzenli olarak köşe yazıları kaleme almaktadır. Aydınlar Ocağı üyesi, MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) meclis üyeliği ve danışman olarak çok çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen Karaman, İslam Ansiklopedisi için çeşitli maddeler de kaleme almıştır. “İslam’ın Işığında Günün Meseleleri” adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülüne layık görülmüştür.

M.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim dalı başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği yapan Karaman, 2001 yılında, özgürlüğün şart olduğu üniversite ortamında hüküm süren baskılara karşı çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevinden yaş haddi dolmadan emekliliğini isteyerek ayrılmıştır.

2001-2004 yılları arasında Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde (Hollanda) misafir öğretim üyeliği de yapan Karaman, Türkiye’de İslami Finans Prensiplerinin uygulanması için Katılım Bankacılığı sektörüne çok önemli katkıları bulunmuş olup bu çerçevede Katılım Bankaları Birliği Büyük ödülünü almıştır.

Aralarında günümüzün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emek sahibi olan Karaman, hali hazırda ve özellikle Faizsiz Bankacılık konusundaki çalışmalarına ve çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamaya devam etmektedir.

Basılmış Eserleri

Heyet halinde:

 • Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali (Meal, Heyet'le birlikte, Diyanet Vakfı neşri).
 • İlmihal (Heyet'le birlikte, Diyanet Vakfı neşri).
 • Kur'an Yolu (Beş ciltlik tefsir, Heyet'le birlikte, Diyanet Tarafından neşredilmiştir)

Telif Eserleri:

 • Mukayeseli İslam Hukuku (Üç cilt)
 • İslam Hukuk Tarihi
 • İslam Hukukunda İctihad
 • İslam'ın Işığında Günün Meseleleri (Üç cilt)
 • Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar
 • İslam'da İşçi-İşveren Münasebetleri
 • Ana hatlarıyla İslam Hukuku (Üç cilt)
 • İslam'da Kadın ve Aile (Kadın ve Aile İlmihali)
 • İslamlaşma ve Önündeki Engeller
 • İmam-Hatip Şuuru
 • İnsan Hakları
 • Gerçek İslam'da Birlik
 • Laik Düzende Dini Yaşamak (Dört cilt)
 • Türkiye ve İslam
 • Diyalog
 • Her Şeye Rağmen (Röportajlar)
 • Hayatımızdaki İslam (Üç cilt)
 • Dert Söyletir (Şiirler)
 • Bir Varmış Bir Yokmuş (Hayatım ve Hatıralar, Üç cilt).
 • Müslümanın Hayat Bilgisi
 • İş ve Ticaret İlmihali
 • Kur’an’daki Peygamber
 • Hayreddin Karaman ile Gündem

Çeviri Eserleri:

 • Yolların Ayrılış Noktasında İslam
 • İslam'a Göre Banka ve Sigorta
 • İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu
 • Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku
 • Rasul-i Ekrem'in Örnek Ahlakı
 • Hilye
 • Altın Nesil
 • Dört Risale
 • Kelile ve Dimne (B. Topaloğlu ile birlikte)


Ders Kitapları:

 • Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Sözlük, B. Topaloğlu ile birlikte)
 • Arapça Sarf-Nahiv (B. Topaloğlu ile birlikte)
 • Arapça Metinler (B. Topaloğlu ile birlikte)
 • Fıkıh Usûlü
 • Hadis Usûlü

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN Arapça ve Farsça bilmektedir. 

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

1945 yılında Balıkesir’de doğdu. Hafızlığını tamamladıktan sonra imam hatip  lisesini ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü ve İstanbul Hukuk  Fakültelerinden mezun oldu.

İslam Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983 yılında bitirdi. 1998 yılında Doçent unvanını kazanan Döndüren, Prof. Dr. unvanı ile çalışmalarına deva etmektedir.

1973’ten 1986 yılına kadar İslam Hukuk ve Fıkıh Usulü akanında öğretim üyesi olarak sırasıyla Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan Döndüren, 1986 yılında Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti üzerine bir süre bu üniversitede çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.

Kendisinin, İslam Hukuku ve İslam İktisadı alanında yayınlanmış; 

 • İslam Hukukuna Göre Alım Satımda Kar Hadleri,
 • Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami yaklaşımlar,
 • İbni Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü

Olmak üzere çeşitli eserleri ve çok sayıda makale ve araştırmaları bulunmaktadır.

Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslami Bankacılık, Mudârabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para Vakıfları, İşçi ve İşveren gibi Katılım Bankacılığı ve günümüz ekonomisi ile ilgili birçok araştırmaları bulunmaktadır.

Halen, Faizsiz Bankacılık konusunda çalışmaları devam etmekte olup çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve danışma kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. Yine aynı çerçevede seminer ve eğitimler vermektedir.

Döndüren, Arapça ve İngilizce bilmektedir. 

MEHMET ODABAŞI

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul ve İmam Hatip Lisesini (1993) Sivas’ta bitirdi. Lise ’de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı ve 1998 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisans yaptı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir.

1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak merkezi Bahreyn’de bulunan ve İslami Finans ve Bankacılık alanında standart belirleyici bir kurum olarak uluslararası bir konuma sahip bulunan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tarafından yayımlanan “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eserin yarısını tercüme ederek “Faizsiz Finans Standartları” adıyla Türkçe’ye kazandırılmasını sağlayan projede yer aldı. Bu projeyi BDDK Destekleyen Kurum, TKBB Proje Sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi Tercüme Kurumu olarak hayata geçirdi ve 58 ana başlık altında çeşitli şer’î standartlar dilimize kazandırıldı.

Faizsiz Bankacılık ve İslâmî Sigortacılık alanında fıkhî danışman olarak danışma kurullarında üyelikleri devam etmektedir. Aynı alanda eğitim ve seminerler de vermeye devam eden Mehmet Odabaşı İSFA İslami Finans Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Danışma Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.