Haklarınız

Katılımcı olarak,

  • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarını ve ödeme dönemini değiştirebilir,
  • Emeklilik süresi doldurmadan sistemden ayrılabilir,
  • Emekliliğe hak kazandıktan sonra; birikimlerin tamamını toplu para olarak alabilir yahut yıllık gelir sigortası, programlı geri ödeme alternatiflerinden birini seçebilir,
  • Bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerini, şirkette en az 2 yıl kalmak şartıyla başka bir emeklilik şirketine aktarabilir, (Başka şirketten aktarımla gelerek düzenlenmiş sözleşmelerin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir.)
  • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilir. (Ancak vadesinde ödemediği katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.)
  • Yılda en fazla 6 kez fon dağılım oranını ve yılda en fazla 4 kez emeklilik planını değiştirebilir,
  • En az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak şartıyla emekliliğe hak kazanırsınız.