Bereket Bireysel Emeklilik Planı


Geleceğinizin Bereketi Ziraat Emeklilik’te

Birikimim büyüsün, içinde faiz olmasın diyorsanız,

Bereket Bireysel Emeklilik Planımız tam size göre!

Mutlu bir emeklilik dönemi için şimdiden biriktirmeye başlayın…

Katkı Payı Tutarı

Bereket bireysel emeklilik planımızda ödeyebileceğiniz katkı payı tutarı en az 170 TL’dir. Bütçenize göre belirleyeceğiniz en yüksek tutar ile katkı paylarınızı düzenli ödemeye başlayın, geleceğinize güvenle bakın.

Giriş Aidatı

Bu planda giriş aidatı, peşin ve çıkışa ertelemeli olarak alınır.

Yürürlük yılı ilk 6 ayındaki Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 2.943 TL

Aktarımla kurulan sözleşmelerde giriş aidatı alınmaz.

Giriş aidatı aşağıdaki şekillerde tahsil edilir.

Peşin Alınan Giriş Aidatı Tutarı: Sözleşmenin yürürlük yılının ilk altı ayında geçerli aylık brüt asgari ücretin %8,5'idir.

Çıkışa Ertelenmiş Bakiye Giriş Aidatı Tutarı:

a) Sistemde 5 yılını doldurmamış sözleşmeler için; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Kesinti üst limiti hesaplanırken; her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar dikkate alınır. Çıkış tarihini takip eden yılların ABÜ tutarları için ise ayrılma yılına ilişkin ABÜ tutarı dikkate alınır. Ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilerek alınır.

b) Ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez. Plan değişikliklerinde, ilk plana ait giriş aidatı hükümleri aynen korunur.

Devlet Katkısı

Emeklilik hesabınıza yatırdığınız katkı payınızın %25’ine karşılık gelen tutar, devlet tarafından adınıza açılan alt hesaba devlet katkısı olarak yatırılır. Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır.

Ödeme Kanalları

Düzenli katkı payı ödemelerinizi kredi kartınızdan* ya da otomatik ödeme talimatı vererek banka hesabından yapabilirsiniz.

*Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla yapılan Bireysel Emeklilik Sözleşmelerindeki düzenli katkı payı tahsilat aracı yalnızca kredi kartıdır.

Kesintiler

Yönetim Gider Kesintisi

Bu planda yönetim gideri kesintisi, sözleşmenin 2., 3., 4. ve 5. yılları için sözleşme yıldönümünde ilgili yılın ilk 6 ayında cari yıl ABÜ x %8,5'tir. Bu tutar katılımcının birikiminden indirilerek tahsil edilir.

ABÜ = İlgili yılın ilk altı ayındaki asgari ücret

 

Fon Toplam Gider Kesintisi 

Birikimlerinizin uzun süreli yatırıma yönlendirileceği ve tercihinize göre seçeceğiniz fonlarımız profesyonel fon yönetimi şirketi Ziraat Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir.

Planınızdaki emeklilik yatırım fonlarında aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon toplam gider kesintisi yapılır.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Günlük Fon
İşletim Gider
Kesintisi
Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)*
Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ** 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,90/100.000 1,06 3,00/100.000 1,09
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu(Devlet Katkısı Fonu) *** 0,99/100.000 0,361 1/100.000 0,365

* Fonun net varlık değeri üzerinden günlük fon işletim gider kesintisi oranında kesinti yapılır. Ayrıca fondan, fon işletim gider kesintisi de dahil fonun diğer günlük giderlerinin (saklama ücreti, bağımsız denetim ücreti vb.) karşılanmasını teminen azami fon toplam gider kesintisi oranında kesinti yapılabilir. Fon toplam gider kesintisi, fon işletim gider kesintisini de kapsayan, fondan yapılabilecek azami kesinti oranıdır.

** Katılımcının herhangi bir yatırım tercihi bulunmaması durumunda veya fon dağılım oranlarının %100'den eksik ya da fazla bulunması durumunda ödenen katkı payları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir.

*** Fon, portföyünün en az %70’ini İlgisine Göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya Gelir Ortaklığı Senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün asgari %10’u Danışma Kurulu’nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yapacağı yatırım fon portföyünün %20’sini aşamaz. Fonun, borsada işlem görmesi kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15’ini aşamaz. Fon portföyüne Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmelerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %5’ini aşamaz.

Sisteme Nasıl Dahil Olabilirim?

  • Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım şubelerindeki birikim uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.
  • 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak size en yakın birikim uzmanımıza nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz.