23.01.2019 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır

Emeklilik Yatırım Fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.