08.12.2015 - Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu içtüzük, izahname ve tanıtım formunda 01.01.2016 tarihi itibari ile geçerli değişiklikler yapılmıştır