02.01.2015 - Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonumuz izahnamesinde değişik yapılmıştır.